Các nhà thờ Họ Ngành (Ngày đăng: 15/02/2014)

Trong văn bản gốc một số tài liệu cổ không nêu về thời gian xây dựng các nhà thờ tổ Họ Hoàng ngành 1, ngành 2, ngành 3. Nhưng theo câu viết về việc xây dựng nhà thờ tổ Họ Cả: "Con cháu 5 đời xây dựng từ đường bằng gỗ" và câu "Năm canh thân 1920 con cháu 7 đời 8 đời xây dựng từ đường to lớn nguy nga", và một vế đối trong nhà thờ tổ Họ Cả "Hoàng Tộc tam chi phân tả hữu" - Có nghĩa là họ Hoàng có 3chi (ngành). Có thể suy đoán rằng: Tại thời gian các cụ từ đời thứ 5 về trước xây dựng nhà thờ tổ bằng gỗ, thì số hộ trong họ còn ít (điểm trong gia phả các đời 4, 5, 6 có khoảng 30 hộ). Nhưng đến năm canh thân 1920 thì con cháu họ Hoàng đã khá đông, các cụ mới tính đến định rõ việc thờ cúng cả ở mỗi ngành. Như vậy, các nhà thờ tổ Họ Ngành cũng được  xây dựng năm 1920 hoặc sau đó vài năm.
Do trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và 10 năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, nền kinh tế xã hội thấp kém, cộng với xu hướng những năm 50, 60, 70, 80 thế kỷ trước việc thờ cúng, tâm linh bị coi nhẹ. Nên các nhà thờ tổ Họ Ngành bị hư hỏng nặng, nhưng con cháu họ cũng không đủ khả năng tu sửa. Gần đây kinh tế xã hội phát triển, Nhà Nước coi trọng hơn về tâm linh, con cháu họ khá giả hơn. Nhà thờ tổ các ngành đã được con cháu các ngành góp công, góp của nhiều lần tôn tạo ngày càng khang trang:
- Tháng 9 năm 2006: khánh thành Nhà thờ Tổ ngành Hai. Nhà thờ tổ được xây dựng mới.
- Tháng 8 năm 2008 khánh thành Nhà thờ Tổ ngành Nhất. Nhà thờ tổ được tu sửa cung trong; xây dựng mới hoàn toàn mặt tiền, cung ngoài, sân vườn, tường bao.
- Tháng 9 năm 2009 khánh thành Nhà thờ Tổ ngành Ba. Nhà thờ tổ được tu sửa cung trong; xây dựng mới hoàn toàn mặt tiền, cung ngoài, sân vườn, tường bao và nhà tiếp khách.

File đính kèm:

Các tin khác ...